Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

9704 5ced
Reposted fromtheolicious theolicious vialajla lajla
worldmiko
worldmiko
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vialajla lajla
worldmiko
2944 f619
Reposted fromdailylife dailylife vialajla lajla

January 15 2015

worldmiko
5979 21f3
Reposted fromjustMeee justMeee viawishyouwerehere wishyouwerehere

January 14 2015

worldmiko
5735 6403 500
Reposted fromcorvax corvax viaprecious precious
worldmiko
Reposted fromprecious precious via100suns 100suns

January 12 2015

worldmiko
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaSukkie Sukkie

December 29 2014

worldmiko
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.

December 18 2014

4772 6bf3
Reposted frompengin pengin viagaabu gaabu
worldmiko
1568 fc24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagaabu gaabu

November 29 2014

worldmiko
Co to za dziwny dźwięk? To tylko moje życie przemyka obok ze świstem.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 08 2014

worldmiko
2428 cae3
Reposted fromaniczorka aniczorka viastylish stylish

November 06 2014

worldmiko
1222 f995
Reposted fromcalifornia-love california-love

November 05 2014

worldmiko
7837 d59f
Reposted fromscorpix scorpix viamikmikmik mikmikmik
6613 6d37 500

November 04 2014

worldmiko
6570 86c0
Reposted fromgreyheart greyheart viamikmikmik mikmikmik

October 31 2014

worldmiko
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.

October 27 2014

worldmiko

October 23 2014

worldmiko
0683 70e7 500
Reposted fromohshit ohshit viamarisette marisette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl