Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

worldmiko

June 25 2015

worldmiko
8961 95d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla

June 24 2015

worldmiko
9001 9d8c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
worldmiko

June 22 2015

worldmiko
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viasourlimm sourlimm
worldmiko
 Chyba pora stać się dobrym człowiekiem, bo bycie wrednym nic dobrego mi nie daje. A moze wtedy będę przaciągać dobro jak magnes :D warto spróbować
     

May 27 2015

worldmiko
Dziwne, myślę sobie, jak układa się nasze życie. Przypadkowe sytuacje w połączeniu ze świadomymi decyzjami, czynami i mnóstwem nadziei mogą ukształtować przyszłość, która wydaje się z góry zaplanowana.
     
Reposted bypeanute peanute

April 24 2015

worldmiko
4961 185a
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 22 2015

worldmiko
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski

April 13 2015

worldmiko
0784 a88c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaliciaem aliciaem

April 11 2015

worldmiko
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz via100suns 100suns

April 04 2015

worldmiko

March 26 2015

worldmiko
Reposted frombluuu bluuu viaeternia eternia

March 10 2015

worldmiko
7406 5379 500
I said YES
     

March 09 2015

worldmiko
jeśli kocha się dostatecznie mocno, dom można założyć wszędzie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaeternia eternia

February 05 2015

worldmiko
5663 e3f5 500
Reposted fromtuyi tuyi

February 04 2015

worldmiko
6954 679d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSukkie Sukkie
worldmiko
4468 a335
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialajla lajla

January 31 2015

January 29 2015

worldmiko
4965 a74c
Reposted fromscorpix scorpix vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl